Text Size
  • IMG 3509a
  • IMG 3384a header
  • IMG 3444a
  • Header 2
  • Header 1

Wetgeving m.b.t. kooi- en volierevogels

De laatste jaren zijn er veel partijen actief die het welzijn van dieren hoog hebben zitten. Dit raakt ook onze hobby: het houden van vogels. Iedereen heeft er zijn eigen invulling aan gegeven en handelt naar wat hem of haar goed dunkt. Zo is deze groep gericht op vogels in de volières, (dit is ook vanuit welzijn). Aangezien er ook vanuit de vogelhobby naar is gekeken wat dit precies inhoudt dacht ik, ik probeer eens hier een kleine begrijpelijke samenvatting van te maken. Zo staat er altijd: "Elke burger wordt geacht de wet te kennen". Maar weten we wat er staat? Vaak is het maar een samenhangsel van moeilijke woorden!

FLORA- EN FAUNAWET
Dit is een wet die de bescherming van dier- en plantsoorten regelt. Hierin staat dat het verboden is om beschermde inheemse of uitheemse vogels te houden. (Dit zijn Europese Cultuurvogels vogels, of beschermde vogels buiten Europa) Tenzij, deze beschermde inheemse soort een zelf gekweekt dier is, een vaste voetring heeft en is geregistreerd. (dit wordt automatisch geregeld bij het kopen van de zogenaamde: cultuur ringen) De standaard tropische vogels vallen hier normaal buiten. Bovenstaande is bij ons wel bekend, maar dit is dus ook echt vastgelegd in de wet.

WET DIEREN
Deze dateert van 2014. Veel oude wetten zijn gebundeld en opnieuw bekeken.

ALGEMEEN
Er is hierbij een voorschot genomen op de positief lijst. Deze lijst zal later in werking treden. Kort gezegd: vogels die niet op deze lijst staan mogen niet gehouden worden, voor de vogels die wel op deze lijst staan krijgen een omschrijving van hoe wij als liefhebbers deze vogels moeten gaan houden, verzorgen en de behuizing. Kent u de discussie van het weghalen van de kalf bij de moederkoe?
In deze omschrijving wordt ons ook vertelt wanneer een jonge vogel weg mag bij de ouders. Dit is dus terug te vinden in: Hoofdstuk 1 art. 1.6 t/m 1.8. Ook staat hier dat wij als liefhebbers alles moeten doen om te voorkomen dat een dier schade lijdt aan iets wat wij doen.

EEN PAAR PRAKTISCHE VOORBEELDEN:
1.Voorkom dat een vogel los raakt en het risico loopt dood te gaan buiten.
2.Het voorkomen dat muizen/ongedierte/jagende dieren in of bij het vogelverblijf komen, waardoor onze vogels schade oplopen.

BESLUIT HOUDERS VAN DIEREN 2015
1.Wij als liefhebber moeten genoeg kennis in huis hebben om vogels te verzorgen.
2.een ziek dier moet onmiddellijk op passende wijze worden verzorgd.
3.het verblijf moet hygiënisch zijn
4.de dieren moeten genoeg en het juiste voer, water en genoeg zuurstof krijgen.

Artikel 1.6 HOUDEN VAN DIEREN
1. De bewegingsvrijheid van een dier wordt niet op zodanige wijze beperkt dat het dier daardoor onnodig lijden of letsel wordt toegebracht.
2. Een dier wordt voldoende ruimte gelaten voor zijn fysiologische en ethologische behoeften.
3. Een dier wordt, indien het niet in een gebouw wordt gehouden, bescherming geboden tegen slechte weersomstandigheden, gezondheidsrisico's en zo nodig roofdieren.
4. De houder van een dier dat in een gebouw of kooi wordt gehouden, draagt er zorg voor dat het dier daaruit niet kan ontsnappen.

De volledige wetgeving vindt je op; http://www.nbvv.nl/download/de_bond/Informatieboekje_Wet-en_Regelgeving1.0.pdf

Ben van den Bor.